Prat

Still from my TEDx talk 2016. To see video klick  here .

Still from my TEDx talk 2016. To see video klick here.

Jag föreläser om

mina erfarenheter av att driva innovativa projekt för och med personer med funktionsvariationer.

Innovation

I projektet Taktil foto tog vi fram en ny metod för att visa fotografier för personer med begränsad eller ingen syn. 

Det tog oss tre år och till trots för att många experter inom taktil bild påstod att det inte var möjligt, lyckades vi ta fram visuella fotografier på vilka man också kan känna både motiv och ljus/skugga med händerna. 
Hur gjorde vi? 

Funktionsvariationer

I flera av mina projekt har jag arbetat för och tillsammans med personer som rör sig genom livet med andra förutsättningar än de flesta av oss. 

Hur skapar man förutsättningar för kreativitet och arbetsglädje när begränsningarna är (till synes?) fler än man är van vid?

I mina föreläsningar visar jag hur arbetet i olika projekt har gått till och hur berikande ett gränsöverskridande samarbete kan vara för alla involverade. 

I give talks on

my experiences of working with innovation and collaboration within the field of disability.

Innovation

In the project Taktil foto we developed a method for producing photographs that are both visual and tactile in a way that enables people without sight to take part of the photographs content as well as its light/shadow.

Detalj av taktilt fotografi

Disability

In several projects I have worked for– and collaborated with– people who walks through life with other preconditions than most of us.
How do we create an inspiring and creative atmosphere in collaborations where possibilities are (seemingly?) limited?

Fotomaraton på sommarläger för barn med synnersättningar.

Fotomaraton på sommarläger för barn med synnersättningar.


Föreläsningen gav oss alla insikt i hur man kan jobba med liknande projekt, tips på vad man bör tänka på, och belyste hur man med enkla medel kan åstadkomma något stort för många.
Det visade också på ett tydligt sätt att alla vinner på det och lär sig av det.
— Föreläsning för VALTECH partners
Truls är otroligt passionerad och engagerad i det han gör.
Man blir inspirerad av honom.
— Föreläsning för VALTECH partners
Mycket bra.
Engagerad, entusiastisk, saklig samt öppen och lyhörd.
— Föreläsning för FOKUS, ett projekt för tillgänglighet inom museivärlden.