STILL

STILL är ett pågående projekt med mål att ge publiken möjlighet att uppleva en stund av lugn genom uppmärksamhet på skiftningar i naturen.

Projektet kommer bestå av filmade naturtablåer i Nacka, där betraktaren uppmanas att fokusera på skiftningarna som syns och hörs i varje film. Filmernas längd blir mellan 5–10 minuter, lagom för pauser i vardagen.

Lännerstasundet (stillbild från video)

Lännerstasundet (stillbild från video)

Målet med projektet är att hjälpa människor att varva ner och uppleva närvaro i en behaglig paus, och därigenom uppleva stunder av välbefinnande.

Krokträsk, Orminge (stillbild från video)

Krokträsk, Orminge (stillbild från video)

STILL är tänkt att spridas via en folder på vårdcentraler, daglig verksamhet, bibliotek och andra aktörer i Nacka.

Foldern innehåller stillbilder av filmerna med en tillhörande qr kod som kan skannas med kameran på en smartphone, vilket startar respektive film. Filmerna kan även upplevas på annan digital plattform via adressen som står under varje qr kod.

Text i foldern:

Att vara still ibland är viktigt för vår mentala hälsa! För många upplevs det dock svårt att ta sig tid eller hitta ro för att vara just still. Denna lilla folder är framtagen för att hjälpa till att skapa en stilla stund i tillvaron.

Här är länkar till fyra filmer som kan hjälpa dig att hantera distraktioner och fokusera på stunden, och därigenom ge lugn och välbefinnande.

Filmerna kan du se antingen på din smartphone genom att rikta telefonens kamera mot qr-koden under varje bild eller på annan plattform genom att skriva in adressen i en webbläsare. Du behöver ha hörlurar eller på annat sätt kunna lyssna till filmens ljud.


Projektet genomförs med stöd från Kulturförvaltningen i Nacka.