Prat / Talks

Jag håller föreläsningar med tema visualitet och taktilitet i konstnärliga sammanhang. 
Föreläsningarna bygger på mina erfarenheter av att arbeta konstnärligt mot andra sinnen än seendet och mina samarbeten med personer med dövblindhet. 

I november 2016 höll jag en TEDx talk om arbetet med projektet Taktil foto där vi bland annat tog fram taktila fotografier som kan förmedla både forminnehåll och ljus/skugga för personer som inte ser.

Under 2017 fortsatte jag arbeta med verk som upplevs med fler sinnen än seendet, vilket resulterade i utställningen Expansion.

I give talks on visuality and tactility in art.
The talks build on my experience from making art for other senses than sight, and from my collaborations with people with deaf-blindness. 

In November 2016 I held a TEDx talk about the project Taktil foto, in which we developed a method for producing tactile photographs that enables people without sight to take part of a photograph's content as well as it's light/shadow.

In 2017 I continued working with art for other senses than sight, which resulted in the exhibition Expansion.