VIDDA

VIDDA är ett både visuellt och taktilt verk, fotografi som kan upplevas med ögon eller händer – eller båda.
VIDDA is both visual and tactile, a photograph to be experienced with eyes or hands – or both.
 

Gestaltningsuppdrag till ögonkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad

Metoden som användes för att producera verket är resultat av tre års metodutveckling inom projektet Taktil foto. Det är den hittills enda kända metod som gör det möjligt att översätta ett fotografis både forminnehåll och ljus/skugga till taktila element, vilket är en förutsättning för att förmedla bildupplevelse till personer med synnedsättning.

Commission for the Eyeclinic at Karlstad Central Hospital.

The method used for producing VIDDA was developed within the project Taktil foto. It is the only known method for producing tactile images that makes it possible to translate both the image’s form, depth and light/shadow into tactile elements. Experiencing an image’s light/shadow is key to experiencing it’s atmosphere.