Workshops

blindspot_sreen.jpg

Blind spot – workshop

Tillsammans med fotokonstnär Lennart Kaltea håller jag workshops i personligt och experimentellt fotograferande.
En workshop där vi arbetar i fotografins utkanter under omständigheter som ger dig nya erfarenheter och insikter.

Läs mer på kalteanord.com